Rapport Nationale Ombudsman inzake afgewezen verzoek verzuimde lijfrentepremieaftrek

Op 5 november 2014 heeft de Nationale Ombudsman een rapport gepubliceerd (nr. 2014/148) inzake een zaak waarbij de staatssecretaris van Financiën een verzoek bij afkoop van een lijfrente (alsnog) rekening te houden met eerder niet-afgetrokken heeft afgewezen voor waar het gaat om een tweetal jaren van premiebetaling.

Over de betreffende jaren zijn geen gegevens (meer) beschikbaar. Daarmee heeft de afkopende belastingplichtige (alleen) voor de betreffende jaren niet aannemelijk gemaakt dat (ook) in die jaren betaalde premies niet zijn afgetrokken.

De staatssecretaris van Financiën heeft het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule afgewezen omdat de belastingplichtige in het geheel geen informatie heeft gegeven over de betreffende twee jaren. De staatssecretaris overwoog hierbij dat aannemelijk maken meer moet zijn dan enkel een veronderstelling.

De Nationale Ombudsman is van oordeel dat de staatssecretaris van Financiën zijn besluit om de hardheidsclausule niet toe te passen toereikend heeft gemotiveerd en acht de klacht van de belastingplichtige om die reden niet gegrond.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015