Rapport nazorg beleggingsverzekeringen AFM

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft in zijn brief van 9 oktober 2014 (kenmerk FM2014/1543U) aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de achterblijvende streefcijfers van verzekeraars om klanten met een woekerpolis te activeren en hun positie te verbeteren, teleurstellend vindt. Hij rekent op de toezegging van de verzekeraars om voor het einde van 2014 alsnog met een oplossing voor met name deze groep te komen.

Samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de minister van Financiën onderzoeken of de regelgeving zodanig moet worden ingericht dat, behalve tuchtrecht, sancties kunnen worden opgelegd bij onvoldoende resultaten.

De brief ging vergezeld van de rapportage van de AFM inzake de nazorg van beleggingsverzekeringen.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015