Rapport Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek

Het CPB heeft de doorsneepremiesystematiek geanalyseerd. Conclusie: jongeren en/of lager opgeleiden subsidiëren ouderen en/of hoger opgeleiden.

Met name werknemers die op latere leeftijd ZZP-er worden duperen zichzelf.

Oplossingsrichtingen zijn volgens het CPB: een degressieve opbouw voor ouderen of een hogere premie voor hen.

Dit tendeert naar de bekende stijgende beschikbare premiestaffels.

Het rapport wordt uiteraard meegenomen bij de verdere verkenning van het nieuwe pensioenstelsel en het nieuwe FTK begin 2014.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015