Recht op doorbetaling loon na cosmetisch ingreep?

De werkgever heeft werknemers in dienst die steeds vaker plastische chirurgie ondergaan om mooier te worden en dat dergelijke ingrepen vaak leiden tot arbeidsongeschiktheid. De vraag is of de werknemer recht heeft op doorbetaling van loon. Na een cosmetische ingreep heeft de werknemer 46,5 uur niet gewerkt wegens ziekte. De werkgever weigert loondoorbetaling en heeft de uren in mindering gebracht op het verlofsaldo. Hoofdregel is: geen arbeid geen loon. Hierop bestaat de uitzondering dat als het niet werken in de risicosfeer van de werkgever ligt, hij tot loondoorbetaling is verplicht. Indien de werknemer in de herstel periode verhinderd is arbeid te verrichten wegens lichamelijke toestand, is er sprake van ziekte. De wet maakt geen onderscheid naar aard en oorzaak van de ziekte. Is de ziekte door opzet van de werknemer veroorzaakt (hij weet dat hij na de ingreep een periode niet kan werken), dan is er geen recht op loondoorbetaling.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015