Rechter past Wwz nu al toe

Ondanks dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) pas per 1 januari 2015 in werking treedt, houdt de rechter er nu al rekening bij het behandelen van een ontslagzaak. Op 1 september 2014 heeft de kantonrechter Utrecht bepaald dat in een zaak de zgn. kantonrechtersformule niet van toepassing is omdat de werknemer krachtens de Wwz geen recht zou hebben op een dergelijke hoge ontslagvergoeding. De kantonrechtersformule luidt: A x B x C waarbij A = aantal gewogen dienstjaren, B = beloning, C = correctiefactor waarbij normale verwijtbaarheid werkgever deze factor 1 bedraagt, bij verwijtbaarheid werkgever is deze factor meer dan 1 en  bij nauwelijks verwijtbaarheid is deze factor minder dan 1.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015