Redelijke termijn stamrechtvrijstelling

Voor ontslagvergoedingen (gouden handdruk) is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting per 1 januari 2014 komen te vervallen. Dat betekent dat de ontslagvergoeding niet meer fiscaal ondersteund  kan worden omgezet in een recht op periodieke uitkeringen (stamrecht). De belastingdienst heeft een aantal veel gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden gepubliceerd ten aanzien van de toepassing van de stamrechtrechtvrijstelling in de loonbelasting.

Om de ontslagvergoeding fiscaal geruisloos te kunnen omzetten in een periodieke uitkering wordt een redelijke termijn gesteld. Deze redelijke termijn waarbinnen het ontslag geëffectueerd moet zijn, nadat het ontslag (in 2013) is aangezegd, is gelijk aan de wettelijke opzegtermijn en bedraagt maximaal zes maanden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015