Regeerakkoord: AOW-partnertoeslag vanaf 2014 beperkt

De partnertoeslag voor AOW-gerechtigden met een jongere partner, die nog niet AOW-gerechtigd is, wordt per 1 juli 2014 ingeperkt. Voor AOW-gerechtigden die samen met hun jongere partner een totaalinkomen hebben van meer dan € 50.000 (exclusief AOW) vervalt de partnertoeslag.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015