Regeerakkoord Kabinet Rutte

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte worden aangegeven dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat. Vervolgens wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen in de tweede pijler gaat in 2013 omhoog naar 66 jaar, terwijl de jaarlijkse opbouw wordt beperkt. De spaarloon- en levensloopregeling worden geïntegreerd in één vitaliteitsregeling ten behoeve van zorgverlof, studieverlof of het starten van een eigen bedrijf, maar niet om eerder met pensioen te gaan. De doorwerkbonus, een korting op de te betalen belasting voor ouderen die blijven doorwerken, wordt met 1 jaar uitgesteld naar 63 jaar.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015