Regeldruk in het pensioendomein

Actal adviseert onder andere om over te gaan tot verplichte waardeoverdracht van pensioenen onder de afkoopgrens en tot het afboeken van zeer kleine aanspraken (enkele euro’s). Daarnaast pleit Actal voor verbreding van de mogelijkheden tot digitale informatieverspreiding en voor aanpassing van regelgeving waardoor uniformering van de gegevens uitvraag voor pensioenpremie en loonheffing mogelijk wordt.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015