Regeling deeltijd-WW gesloten

Minister Donner van SZW heeft met ingang van 23 juni 2009 de regeling voor deeltijd WW moeten sluiten wegens overschrijding van het budget van 375 miljoen dat voor de regeling was uitgetrokken. Op grond van de regeling deeltijd WW kunnen werkgevers onder voorwaarden het aantal arbeidsuren van hun werknemers tijdelijk eenmalig verlagen tot 50%. De werknemer blijft ten minste 50% van zijn uren werken. Over de niet gewerkte uren krijgt de werknemer een WW-uitkering. De regeling was vanaf 1 april 2009 van kracht en zit dus na drie maanden al helemaal vol. De minister heeft toegezegd nog voor het zomerreces met een oplossing te komen om de regeling weer open te stellen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015