Regeling deeltijd-WW moet worden verlengd

De Tweede Kamer eist extra geld om de regeling voor deeltijd-WW te kunnen continueren. De regeling werd op 23 juni jl. gesloten omdat het budget van € 375 miljoen al na drie maanden was overschreden. Minister Donner van SZW had al € 175 miljoen aan extra geld toegezegd, maar dat vond de Tweede Kamer te weinig. De minister gaat op zoek naar extra geld en heeft aangegeven nog vóór zijn vakantie helderheid te geven.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015