Reikwijdte tijdklemmenbesluit uitgebreid naar oude kapitaalverzekeringen

Op 29 december 2014 is het wijzigingsbesluit met betrekking tot het verzamelbesluit kapitaalverzekeringen in de Staatscourant gepubliceerd (kenmerk BLKB2014/2168M, Stcrt. 36875).

De wijziging betreft het opnemen van het besluit van 20 december 2012, BLKB 2012/1977M (Tijdklemmenbesluit).

Tegelijkertijd wordt de reikwijdte van de goedkeuring in dit tijdklemmenbesluit uitgebreid met op 31 december 2000 bestaande kapitaalverzekeringen die ‘op weg zijn’ naar een vrijstelling.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015