Reiskostenvergoeding

De Staatssecretaris van Financiën heeft i.v.m. de coronacrisis een versoepeling van de reiskostenvergoeding in het leven geroepen.

De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat de bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis aanleiding geven voor tijdelijke versoepelingen van verschillende fiscale regelingen. Zo is in het beleidsbesluit onder meer opgenomen dat de werkgever de vaste reiskostenvergoeding onbelast mag blijven verstrekken tijdens de coronacrisis.

Voor reiskosten bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-verkeer. Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft in het beleidsbesluit geregeld dat de werkgever die een vaste reiskostenvergoeding verstrekt tijdens de coronacrisis in geval van thuiswerken geen gevolgen hieraan hoeft te verbinden. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.

Informatie

  • Sociale zekerheid
  • Vrijdag 24 april 2020