Rekenhulp revisierente Belastingdienst bij afkoop lijfrente

Op de site van de Belastingdienst bevindt zich de Rekenhulp revisierente. Als een belastingplichtige zijn lijfrenteverzekering heeft afgekocht of het tegoed op zijn lijfrentespaarrekening (LSR) of van zijn lijfrentebeleggingsrecht (LBR) in 1 keer heeft opgenomen, dan zal hij in beginsel revisierente zijn verschuldigd. Althans dat geldt in het algemeen voor nieuw-regime-lijfrenten (globaal gesproken zijn dit de lijfrente die in 1992 of erna zijn gesloten). Er zijn uitzonderingen.

De verschuldigde revisierente bedraagt 20% van de (afkoop)waarde van de lijfrenteverzekering of het tegoed van de LSR of het LBR. Als de lijfrente is afgekocht binnen 10 jaar na het afsluiten ervan, dan kan men gebruikmaken van de tegenbewijsregeling.

Hoeveel revisierente er betaald moet worden kan worden berekend met de Rekenhulp revisierente. Voor iedere lijfrenteverzekering of LSR moet de rekenhulp apart worden ingevuld. Is de uitkomst volgens de tegenbewijsregeling minder dan 20% van de afkoopsom of het tegoed? Dan geldt die lagere uitkomst als revisierente.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015