Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Rekenrente wettelijk standaardtarief individuele waardeoverdracht 2021

Voor individuele waardeoverdracht bij wisseling van dienstverband wordt gebruik gemaakt van het wettelijk standaardtarief. De grondslagen voor de bepaling van de overdrachtswaarde voor salaris/diensttijdregelingen in 2021 zijn bekend.

Het wettelijk standaardtarief is op dit moment gebaseerd op: periodetafel GBM/V 2010–2015 met de volgende leeftijdterugstellingen: 

  1. 5 jaar voor mannelijke deelnemers
  2. 3 jaar voor vrouwelijke deelnemers
  3. 1 jaar voor de vrouwelijke partner van mannelijke deelnemers
  4. 3 jaar voor de mannelijke partner van vrouwelijke deelnemers

Een deelnemer wordt geacht een partner te hebben van een ander geslacht, waarbij vrouwen standaard 3 jaar jonger wordt verondersteld dan de mannen.

De berekening van het standaardtarief vindt plaats op basis van algemeen gebruikelijke actuariële formules, waarbij wordt uitgegaan van netto tarieven en een marktconforme rentevoet. Deze rentevoet is gelijk aan de op 1 oktober (2020) geldende rente uit de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijn-structuur voor verplichtingen met een looptijd van 25 jaar en bedraagt voor dit jaar 0,29%. Het volgend jaar (2021) zal de rentevoet verder dalen naar 0,082%.

Op de site van De Pensioen Federatie zijn de grondslagen en factoren voor individuele waardeoverdracht opgenomen bij pensioenleeftijden van 65, 67 en 68 jaar. Als gevolg van de verdere daling van de rente zal de overdrachtswaarde in 2021 hoger uitvallen in vergelijking met het huidige standaardtarief.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Waardeoverdracht
  • Dinsdag 10 november 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships