Rente over meegefinancierde kosten aftrekbaar

Voor de financiering van de bij aankoop meegefinancierde kosten van de geldlening, gold voor de periode 2001 tot en met 2003 dat de rente over de bij de aankoop van de woning meegefinancierde kosten in verband met het sluiten van de hypotheek aftrekbaar was. Voor de periode 2004 tot en met 2009 was dat niet meer het geval. Vanaf 1 januari 2010 kan de rente voor meegefinancierde kosten weer wel worden afgetrokken. Om splitsingsproblemen te voorkomen, wordt goedgekeurd dat de rente over de meegefinancierde kosten in de periode 2004 tot en met 2009 ook aftrekbaar is.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015