Rentevoet ‘oprenting’ Oudedagsverplichting meer dan 3x zo laag

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 17 november 2020 het overzicht van de u-rendementen over 2020 bijgewerkt. Uit het overzicht blijkt dat het oprentingspercentage, of beter gezegd ‘afrentingspercentage’ voor de Oudedagsverplichting (ODV) meer dan 3x zo hoog is dan over 2020 het geval is.

‘Oprenting’ van het ODV-saldo vindt plaats op basis van het rekenkundig gemiddelde u-rendement (afgerond op 3 decimalen) overeenkomstig artikel 12.3a Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011 en bedraagt -0,382% voor 2021. Het is gepubliceerd als de marktrente voor december 2020.  

Het feit dat gerekend moet worden met -0,382% impliceert dat de ‘oprenting’ van de ODV over 2021 moet plaatsvinden tegen een negatieve rente die meer dan 3x hoger is dan over 2020. Het gevolg hiervan is dat de ODV afneemt en de ODV-uitkeringen lager worden dan verwacht.   

Voor de jaren 2017 t/m 2021 gelden volgende marktrenten:

Kalenderjaar

Marktrente artikel 12.3a URLB

2017

  0,059%

2018

  0,060%

2019

  0,269%

2020

 -0,107%

2021

-0,382%

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, ODV Fiscaal
  • Dinsdag 17 november 2020