Restitutieverzekering onder druk?

De minister voor Medische Zorg beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘Restitutieverzekering onder druk’.

Een Kamerlid had vragen gesteld aan het kabinet over het bericht ‘Restitutieverzekering onder druk’. Het Kamerlid wilde daarop graag een reactie van de minister voor Medische Zorg.

De minister geeft aan dat het aantal polissen geleidelijk aan is afgenomen. Het artikel wees als oorzaken de sterk stijgende zorgkosten in de ggz en de thuiszorg aan, als oorzaken om de vergoedingen voor deze zorgkosten bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders te beperken. De zorgverzekeraar moet deze keuzes maken, bijvoorbeeld als de verghouding tussen de vergoeding voor wel gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg onevenredig groot wordt. Dat is ook juist nodig om het evenwicht te bewaren tussen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Ook is sprake van risicoverevening tussen producten en verzekeraars.

Volgens de minister wordt niet voorgesorteerd op het al aangekondigde wetsvoorstel over het bevorderen van zorgcontractering, waarmee vrije zorgverlenerskeuze wordt ingeperkt. De minister is nog niet bang dat er alleen grote zorgverleners gecontracteerd worden. Ook kleine aanbieders hebben nog voldoende concurrentiemogelijkheden. Tenslotte vindt de minister ook dat er voldoende onderzoek is gedaan naar de beweegredenen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om geen contract af te sluiten. De administratieve lasten waren daar veelal niet de oorzaak van, wel bijvoorbeeld de te lage tarieven.

Al met al ziet de minister geen reden om tot ingrijpen over te gaan. Er is geen sprake van inperking van de vrije zorgverlenerskeuze in Nederland.

Informatie

  • Zorg
  • Zondag 1 november 2020