Resultaat uit overige werkzaamheden na overeenkomsten met eigen BV

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt of de belastingdienst terecht een navorderingsaanslag oplegt aan een DGA die overeenkomsten sluit met diens eigen BV.

Een directeur-grootaandeelhouder gaat voor een bedrag van € 400.000 overeenkomsten aan met de BV waarvan hij enig aandeelhouder is. Het zijn overeenkomsten voor uitgeleend geld en om verkoop van materialen door de dga aan de BV.

Uit de aangifte van belastingplichtige blijkt echter niet van inkomen of vermogen dat toereikend is om dat soort bedragen uit te lenen of om die materialen aan te schaffen.

Daarmee maakt de belastingdienst voldoende aannemelijk dat belastingplichtige veel meer inkomsten moet hebben genoten dan het opgegeven resultaat uit overige werkzaamheden van maar enkele duizenden euro's.

De vereiste aangifte is dus niet gedaan en de belastingplichtige moet het tegenbewijs leveren dat er minder inkomsten zijn genoten dan wat de inspecteur redelijkerwijs heeft geschat op de € 400.000 waarvoor de overeenkomsten zijn gesloten. 

Informatie

  • Fiscale Aspecten, Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 26 oktober 2020