Rijnvarende binnenschipper niet premieplichtig voor volksverzekeringen

Een rijnvarende binnenvaartschipper, woonachtig in Nederland verricht arbeid in Europa. De Belastingdienst heeft een aanslag Nederlandse premies volksverzekeringen opgelegd. De binnenvaartschipper bestrijdt de premieplicht. Hof Arnhem-Leeuwarden (18 februari 2014, nr. 11/00169 en 11/00170) stelt de binnenvaartschipper in het gelijk. Volgens het Hof is de binnenvaartschipper een Rijnvarende in de zin van het Rijnvarendenverdrag, omdat zijn schip mede op de Rijn voer. Aan de afgegeven E 106 verklaring komt geen betekenis toe, omdat wegens het van toepassing zijn van het Rijnvarendenverdrag de sociale zekerheidswetgeving niet wordt bepaald door de EU Verordening 1408/71. De Belastingdienst heeft niet bewezen dat het schip behoorde tot een in Nederland gevestigde onderneming.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015