RJ-Uiting 2015-1

De wijzigingen in het FTK leiden momenteel niet tot aanpassingen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Desondanks vindt de Raad voor de Jaarverslaggeving het van belang om aan te geven hoe deze aanpassingen verwerkt worden in het financieel verslag van pensioenfondsen. 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015