Samenloop (aanvullende) zorgverzekering en reisverzekering?

Gerechtshof Den Haag oordeelt over een poging tot regres van een zorgverzekeraar op een schadeverzekeraar.

Een zorgverzekeraar heeft in diens polisvoorwaarden van een aanvullende zorgverzekering een harde na-u-clausule staan.

Een reisverzekeraar bepaalt in haar voorwaarden dat de dekking op de reisverzekering voor medische kosten alleen van toepassing is als er een primaire dekking is voor ziektekosten en bevat ook een harde-na-u-clausule.

Gerechtshof Den Haag is het met de rechtbank in eerste aanleg eens dat er geen sprake is van samenloop zoals de zorgverzekeraar stelt. De reisverzekering is slechts  een excedentdekking. Daardoor kan de zorgverzekeraar niet de helft van de schade op de schadeverzekeraar verhalen. Bij samenloop zou wel kunnen op grond van het  Convenant Samenloop Reis en Zorgverzekeraars.

Informatie

  • Schade Particulier, Zorg
  • Zaterdag 21 november 2020