Samenloop levensloopregeling en doorwerkbonus per 2010 van de baan

Mensen die met behulp van de levensloopregeling vervroegd uittreden, komen thans ook in aanmerking voor de doorwerkbonus. De doorwerkbonus is een fiscaal voordeel (heffingskorting) die sinds 1 januari 2009 is ingevoerd om langer doorwerken te stimuleren.
Dat mensen die vervroegd uittreden via de levensloopregeling toch in aanmerking komen voor de doorwerkbonus vloeit voort uit het feit dat de levensloopuitkering wordt gezien als inkomen uit tegenwoordige arbeid. Vanaf 1 januari 2010 worden levensloopuitkeringen voor deelnemers die aan het begin van het kalenderjaar 61 jaar zijn, als inkomen uit vroegere arbeid aangemerkt, waardoor zij niet meer in aanmerking komen voor de doorwerkbonus.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015