Samenloop WW en prepensioen

Een al ingegaan prepensioen kan nadelige gevolgen hebben voor een WW-uitkering. Een werknemer heeft bij verschillende werkgevers pensioenen opgebouwd. Vanuit één van die oude dienstverbanden was een prepensioen tot uitkering gekomen. Het nieuwe dienstverband van de werknemer eindigde doordat sprake was van een tijdelijk contract. Bij de toekenning van de WW-uitkering werd het prepensioen betrokken in de vaststelling van hoogte van de WW-uitkering. Dit uiteraard tot ongenoegen van de werknemer, die hierdoor een lagere uitkering ontving. Na bezwaar en beroep bevestigde de rechtbank dit oordeel ten nadele van de werknemer. In de WW-wetgeving en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB) is opgenomen dat alleen bij een eerdere prepensioenuitkering die voortvloeit uit dezelfde (laatste) werkkring geen korting op de WW-uitkering plaatsvindt.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015