Schenking door in het buitenland wonende erflater in Nederland belast

De Hoge Raad heeft bepaald dat een schenking van een in het buitenland wonende erflater, binnen 180 dagen voor zijn overlijden, ook in Nederland is belast voor successierecht, mits de erflater op het moment van overlijden in Nederland woont. Dat de erflater op het tijdstip van de schenking in het buitenland woonde is hierbij niet van belang.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015