Scholingsvoucher 50 plussers

Vanaf 20 september 2014 kunnen ook personen van 50 jaar of ouder gebruik maken van de scholingsvoucher en plaatsingsfee. Dit was 55 jaar of ouder. De scholingsvoucher is een subsidie voor opleiding voor WW gerechtigden. De werkzoekende hoeft niet meer 3 maanden werkloos te zijn. De scholingsvoucher mag ook gebruikt worden om een ervaringscertificaat (EVC) te halen. Het maximum bedrag is € 1.000 (was € 750). De plaatsingsfee is een subsidie voor intermediairs (uitzendbureau, re-integratiebureau) van maximaal € 1.500 per geplaatste werkloze. Intermediairs kunnen de subsidie aanvragen als zij een werkzoekende met WW uitkering aan werk hebben geholpen. Ook voor deze subsidie is de leeftijdsgrens verlaagd naar 50 jaar. Werklozen hoeven niet 3 maanden werkloos te zijn voordat de subsidie kan worden aangevraagd. De intermediair heeft 45 dagen (was 30) tijd voor de aanvraag (UWV 17.09.2014).

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015