Schriftelijke antwoorden op kamervragen inzake nettolijfrente in box 3

In zijn brief van 30 oktober 2014 (AFP/2014/982) heeft de staatssecretaris van Financiën schriftelijk antwoord gegeven op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg inzake het wetsvoorstel 'Belastingplan 2015' van 27 oktober 2014. Een aantal vragen ziet op de nettolijfrente.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015