Schriftelijke antwoorden op vragen wetgevingsoverleg Belastingplan 2015

In zijn brief van 7 november 2014 (TK 34.002, nr. 29) heeft de staatssecretaris van Financiën diverse vragen die tijdens het wetgevingsoverleg van 3 november 2014 over het wetsvoorstel 'Belastingplan 2015' schriftelijk beantwoord.

In de brief wordt onder meer antwoord gegeven op de vraag hoeveel opbrengst gemoeid is met het afschaffen van de vrijstelling van erfbelasting voor nettolijfrenten in box 3.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015