Schuldenmonitor BKR

Het BKR publiceert de BKR Schulden Monitor.

De Stichting BKR heeft een nieuw statistisch rapport, de Schulden Monitor uitgegeven dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Het aantal mensen met betalingsproblemen is sinds 2017 stabiel te noemen.

Volgens het BKR is opvallend dat er significant meer mannen zijn met betalingsproblemen dan vrouwen. Het gemiddeld bedrag bij aflopende kredieten daalt sterk wat vooral komt door de registratie van telefoonkredieten. Het gemiddelde bedrag is wel gestegen bij private autolease.

Informatie

  • Financieren, Consumptief Krediet
  • Dinsdag 13 oktober 2020