SER-advies instemmingsrecht OR

Op 14 oktober heeft Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Kleinsma de Tweede Kamer het advies Instemmingsrecht OR inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen van de SER toegezonden.  Op basis van dit advies zal de Wet op de ondernemingsraden worden aangepast. Verduidelijkt zal worden dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft over ieder voorgenomen besluit van de ondernemer tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder. Een wetsvoorstel waarin deze aanpassing is opgenomen, zal naar verwachting begin 2015 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015