SER komt met handreiking pensioen voor kleine werkgevers

 

De Sociaal Economische Raad heeft een handreiking voor kleine werkgevers gepubliceerd, waarin wordt uitgelegd welke communicatiemomenten over pensioen er zijn, door wie en met wie.

De handreiking is met name bedoeld voor werkgevers die minder dan 50 werknemers in dienst hebben, waardoor ze op grond van de Wet op de Ondernemingsraden als kleine werkgevers kwalificeren. In dat geval is er geen ondernemingsraad waarmee pensioenzaken worden besproken.

 

Communicatie over pensioen is echter belangrijk en behoort tot de zorgplicht van de werkgever. Het niet of onvoldoende informeren van de werknemers kan leiden tot aansprakelijkheid en schadeplichtigheid.

 

Kleine werkgevers zijn verplicht twee keer per jaar met hun werknemers te communiceren over hun pensioen. Dat kan met alle werknemers gezamenlijk via een personeelsvergadering (PV), maar het is ook mogelijk hiervoor een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen.   

 

Sinds 1 januari 2019 zijn de medezeggenschapsrechten van de PV en PVT over de

pensioenregeling uitgebreid.

De PV/PVT hebben:

  • Adviesrecht;
  • Informatierecht
  • Initiatiefrecht

 

Als bovengenoemde rechten niet op de juiste wijze worden nageleefd, kan de kantonrechter een uitspraak doen.  

Informatie

  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Leidraden, Ondernemingsraad
  • Woensdag 6 maart 2019