Set met V&A?s inzake overgangsregime KEW, SEW en BEW online

Op 14 februari 2013 is op www.cggp.nl een nieuwe set met vragen en antwoorden (V&A's) inzake het overgangsrecht KEW, SEW en BEW dat per 1 januari 2013 in werking is getreden, gepubliceerd. De inhoud van genoemde website kan alleen worden benaderd door middel van een inlogprocedure. Voor de praktijk is de set met V&A’s ook geplaatst op www.fiscaalleven.eu. Daarmee is de inhoud van de antwoorden op de praktijkvragen voor iedereen toegankelijk geworden.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015