Set met V&A?s inzake SEW en BEW online

Op 26 november 2012 is op www.belastingdienst.nl een geactualiseerde set met vragen en antwoorden (V&A's) over de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) gepu- bliceerd. Het betreft een actualisatie van de voor-heen op www.belastingdienstpensioensite.nl gepu-bliceerde V&A's op vorenstaande terreinen. Bij de beantwoording van de vragen is uitgegaan van de wetteksten en cijfers voor het jaar 2012. De set met V&A’s is te vinden in de rubriek ‘Brochures en publicaties’ in het onderdeel ‘Intermediairs’.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015