Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Slapend dienstverband door ziekte; wel of geen transitievergoeding?

Dit bericht betreft een korte samenvatting van 2 uitspraken van rechtbanken in vergelijkbare zaken.

Zoals het er nu naar uitziet zal de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid van 11 juli 2018 (Stb. 2018, 234; Wet compensatie transitievergoedingen) op 1 april 2020 in werking treden. Werkgevers kunnen dus nog geen aanspraak doen gelden op de met die wet geregelde compensatie transitievergoeding en zullen in voorkomende gevallen een eventuele transitievergoeding moeten voorfinancieren. Recent is door een tweetal rechtbanken uitspraak gedaan in vergelijkbare zaken waarbij sprake is van een 'slapend' dienstverband ontstaan door langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid. Beide rechtbanken spreken zich verschillend uit voor waar het gaat om de toekenning van een transitievergoeding.

 

Op 21 maart 2019 heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan (7483918 EJ VERZ 19-23) in een zaak waarbij door langdurige ziekte van een werknemer sprake was van een slapend dienstverband. De werknemer heeft verzocht de arbeidsverhouding te ontbinden onder toekenning van een transitievergoeding. De rechtbank is van oordeel dat de werkgever in deze zaak niet ernstig verwijtbaar handelt door thans het dienstverband met de werknemer slapend te houden. Volgens de rechtbank kan thans niet gezegd worden dat werkgever wegens het 'voorfinancieringsaspect van een transitievergoeding' geen rechtens te respecteren belang heeft om vóór inwerkingtreding van de Wet compensatie transitievergoedingen slapende dienstverbanden als de onderhavige niet te willen beëindigen. De rechtbank wijst de transitievergoeding af. De uitspraak is gepubliceerd op 29 maart 2019.

 

Een week later oordeelt de Rechtbank Den Haag in een vergelijkbare zaak (C/09/569762 / KG ZA 19/238), waarbij sprake is van een slapend dienstverband door duurzame arbeidsongeschiktheid, geheel anders. Deze rechtbank loopt eigenlijk vooruit op de nog in werking te treden Wet compensatie transitievergoedingen en oordeelt als volgt. In het licht van die wet en de uitdrukkelijke bedoeling van de betreffende wetgever kan het in stand laten van een slapende arbeidsovereenkomst bij duurzame arbeidsongeschiktheid - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - strijd met goed werkgeverschap opleveren. In deze concrete situatie is daarvan naar het oordeel van de rechtbank sprake. De rechtbank beveelt de werkgever in kwestie dan ook de arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werknemer met onmiddellijke ingang op te zeggen, onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. De uitspraak is gepubliceerd op 2 april 2019.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Uit dienst/Ontslag, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Estate Planning, Recht: Overig, Diversen, Einde dienstverband, Pensioen Varia
  • Zaterdag 27 april 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships