Sociaal verzekerd?

De persoon die op minder dan 4 dagen per week voor een natuurlijk persoon huishoudelijk werk verricht is niet verzekerd. De gemeente heeft een raamovereenkomst gesloten voor huishoudelijke dienstverlening met een stichting waarbij het thuiszorgteam zich heeft aangesloten. Een alphahulp heeft een alpha overeenkomst gesloten met degene aan wie zij hulp verleent. In de overeenkomst aangeduid als klant. Deze overeenkomst is een arbeidsovereenkomst met de klant. De CRvB oordeelde dat een alphahulp verzekerd is omdat er sprake is van een dienstverband tussen de alphahulp en de thuiszorgorganisatie en niet tussen klant en alphahulp. De CRvB beschouwt de thuiszorgorganisatie als werkgever.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015