Sociale Partners willen 'rust' in pensioenland

De Sociale Partners hebben gepleit voor 'rust' in pensioenland en nu geen discussie over de toekomst van het pensioenstelsel te willen.

Dit staat echter haaks op de planningsbrief van 4 februari jl. van Staatsecretaris Klijnsma van SZW voor 2014 en 2015.

Als alle punten uit deze brief worden meegenomen, en die zijn allemaal relevant, dan wordt het hele pensioenstelsel aangepast.

Met name de doorsneepremie is een belangrijk aandachtpunt. Het lijkt wel of de 'oudere' achterban van werkgevers en werknemers - en deze wordt steeds ouder - leading is geweest in dit standpunt.

Gezien de noodzakelijke aanpassingen die alle pensioendeskundigen  én jongeren, bepleiten, vooralsnog een 'vreemd' standpunt van de sociale partners.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015