Solidariteitsmonitor Verbond van Verzekeraars

De vierde Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars is gepubliceerd.

In de vierde Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars is weer een beeld gegeven van de stand van zaken op het gebied van solidariteit binnen het verzekeringsaanbod.

De verzekerbaarheid van veel voorkomende particuliere verzekeringen zoals inboedel- en autoverzekeringen neemt toe, maar tegelijkertijd nemen ook verschillen in premie toe voor bijvoorbeeld overlijdensrisicoverzekeringen.

Dat komt vooral door enkele nieuwe toetreders op de markt die lagere premies vragen voor klanten die niet roken, gezond leven en dergelijke.  Zorgen over deze verschillen zijn er nog niet, maar het is wel een aandachtspunt voor de komende jaren.

Informatie

  • Basis, Vermogen, Schade Particulier
  • Zaterdag 17 oktober 2020