Spoedeisende wetsvoorstellen pensioenen en AOW

De Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus en de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, hebben een lijst met spoedeisende wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd.

De lijst bevat de wetsvoorstellen waarvan het Kabinet het wenselijk acht dat ze vóór de zomer van 2020 worden behandeld. In deze lijst staan ook twee wetsvoorstellen met betrekking tot pensioenen en een met betrekking tot de AOW.

Het gaat hierbij om de wetsvoorstellen betreffende:

  • Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021
  • De wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met introduceren van keuzemogelijkheid bedrag ineens, vrijstelling RVU-heffing en uitbreiden verlofsparen
  • Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen, Sociale zekerheid
  • Maandag 6 april 2020