Spoedige behandeling novelle pensioenakkoord gewenst

Op 20 januari 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer verzocht om een spoedige behandeling van het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014' (TK 33.847).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015