Stamrecht-BV en echtscheiding

Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen. Een stamrecht kan ontstaan als een toegekende ontslagvergoeding in de vorm van recht op een periodieke uitkering wordt gegoten. Op deze wijze kan de belastingheffing over de ontslagvergoeding worden uitgesteld totdat de uitkeringen ingaan. Het stamrecht wordt vaak ondergebracht in een stamrecht-BV, die als verzekeraar optreedt. Ofschoon het stamrecht te vergelijken is met pensioen in eigen beheer, is de afwikkeling bij echtscheiding totaal anders. Pensioen valt onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS). Deze wet geeft vaste spelregels over de verdeling van het pensioen en de afstortingsverplichting bij een verzekeringsmaatschappij. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen komt toe aan de ex-echgeno(o)t(e) en moet worden afgestort. Deze wet is niet van toepassing op een stamrecht. Van belang is dan wat er ten aanzien van de echtscheiding is geregeld. Zijn er huwelijkse voorwaarden, is er een echtscheidingsconvenant opgesteld? Vaak wordt in huwelijkse voorwaarden bepaald dat de netto inkomsten tussen beide echtgenoten worden verdeeld. Is dat het geval, dan moet de waarde van de aandelen van de stamrecht-BV worden verrekend. Alleen als uitdrukkelijk is bepaald dat de uitkering niet tot het netto inkomen behoort kan verrekening achterwege blijven.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015