Stamrechtvrijstelling bij omzetting eenmalige ontslagvergoeding in stamrecht

Wanneer een werknemer vóór zijn ontslag een ontslagvergoeding in de vorm van een eenmalige uitkering met zijn werkgever is overeengekomen, rijst de vraag of hij als nog kan kiezen voor een stamrecht. Uit een uitspraak van de Hoge Raad (11-11-2011) blijkt dat de werknemer op deze eerder gemaakte keuze kan terugkomen. Voorwaarde is wel dat de keuze voor een stamrecht binnen een redelijke termijn (6 maanden) moet plaatsvinden en dat de uitkering in de tussentijd niet binnen de beschikkingsmacht van de werknemer is gekomen.

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015