Stand van zaken beleggingsverzekeringen

Over de problematiek met beleggingsverzekeringen is de afgelopen jaren veelvuldig gesproken. Klanten hebben in het verleden polissen afgesloten die later niet aan bleken te sluiten bij hun verwachtingen. De betreffende problematiek blijft de aandacht van de Minister van Financiën hebben, zo heeft hij aangegeven in zijn brief van 18 maart 2014 (FM/2014/401M).

In die brief zijn de stappen uitgewerkt die nu gezet moeten worden om de positie van deze klanten te verbeteren. Het gaat dan ten eerste om de toetsing van de nazorg van verzekeraars en adviseurs door de AFM.

Verder wordt in de brief aandacht besteed aan het door verzekeraars onderzoeken van de mogelijkheden voor eenzijdige aanpassingen. Ook de stand van zaken met betrekking tot de Commissie individuele schrijnende gevallen komt in de brief aan de orde.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015