Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Stand van zaken dossier beleggingsverzekeringen

Dit bericht betreft een korte samenvatting van een brief van het Ministerie van Financiën

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer in zijn brief van 28 juni 2019 (kenmerk 2019-0000097275) geïnformeerd over de stand van zaken in het beleggingsverzekeringendossier. De aanleiding hiertoe was het volgende.

 

Onlangs heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de eindcontrole van de activering in de laatste categorie beleggingsverzekeringen afgerond. De AFM heeft geconcludeerd dat alle verzekeraars aan hun verplichtingen hebben voldaan om klanten met een beleggingsverzekering te activeren. Ook na het afronden van het activeringstraject, zullen er evenwel mensen overblijven met een beleggingsverzekering die (later) niet aansluit bij de verwachtingen. Om die reden worden de volgende vervolgstappen gezet:

  1. de aanpak van de nadelige effecten van beleggingsverzekeringen via het aflossingsvrije hypothekentraject;
  2. het verlenen van doorlopende nazorg door verzekeraars;
  3. de continuering van activering van niet-opbouwende beleggingsverzekeringen door verzekeraars; en
  4. de continuering van het betrachten van coulance door verzekeraars voor klanten in een schrijnende situatie.

In de brief is de minister nader ingegaan op deze vervolgstappen. Met de brief is ook een overzicht gegeven van de resultaten van de activering van klanten. De brief gaat vergezeld van 2 bijlagen.

 

In bijlage 1 is een uitwerking opgenomen van de:

(i) resultaten van de activering van klanten met een beleggingsverzekering;

(ii) de handhavingsmaatregelen van de AFM;

(iii) de ontwikkeling van de portefeuille beleggingsverzekeringen en niet-opbouwende polissen;

(iv) het loket hersteladvies beleggingsverzekeringen; en

(v) de lopende (buiten)gerechtelijke procedures.

 

In bijlage 2 worden de gezette stappen in het beleggingsverzekeringendossier en de lessen die hieruit voortvloeien, uiteengezet. Hierbij wordt ingegaan op de regels die inmiddels zijn geïntroduceerd om het belang van de klant te borgen. Ook wordt in bijlage 2 ingegaan op de stappen die de verzekeringssector zelf heeft gezet.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Algemeen, Civieljuridische Aspecten, Beleggen, Financieren, Toekomstvoorzieningen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Recht: Overig, Diversen, Pensioen Algemeen, (Door)beleggen
  • Woensdag 3 juli 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships