Stand van zaken nazorg inzake beleggingsverzekeringen

Op 9 maart 2015 heeft Minister Dijsselbloem van Financiën de stand van zaken van de nazorg inzake beleggingsverzekeringen per eind 2014 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de Tweede Kamer gestuurd (FM/2015/349M).

De door de AFM in maart 2015 opgestelde 'Rapportage Nazorg beleggingsverzekeringen' beschrijft op hoofdlijnen de resultaten die verzekeraars en adviseurs tot en met 31 december 2014 hebben behaald bij het activeren van klanten met een niet opbouwende en/of hypotheekgebonden beleggingsverzekering in relatie tot de eind 2013 door de AFM opgestelde streefcijfers (brief FM2013/2134M).

Uit de rapporage blijkt onder meer dat dertien van de zestien verzekeraars hun gestelde ambitie hebben verwezenlijkt. De AFM zal in de zomer van 2015 opnieuw rapporteren over de stand van zaken inzake (de nazorg bij) beleggingsverzekeringen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 13 april 2015