Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Standpunt DNB waardeoverdracht klein pensioen

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert standpunt waardeoverdracht klein pensioen. 

Op grond van de Wet waardeoverdracht klein pensioen mogen pensioenuitvoerders sinds 1 januari van dit jaar kleine pensioenen (hoger dan € 2,- maar minder dan € 484,09 bruto per jaar), die zijn ontstaan vanaf 1 januari 2018 automatisch overdragen aan een andere pensioenuitvoerder. Voorwaarde is wel dat het kleine pensioen is ontstaan na wisseling van werkgever.

 

Als gevolg van deze wet- en regelgeving kunnen kleine pensioenen die niet zijn ontstaan door wisseling van baan, maar bijvoorbeeld door een beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst, niet automatisch worden overgedragen. Het Verbond van Verzekeraars, de Pensioen Federatie en de Stichting van de Arbeid hebben de wetgever verzocht om de automatische waardeoverdracht ook voor andere kleine pensioenen mogelijk te maken.

 

De Nederlandsche Bank (DNB) neemt hierover in een nieuwsbericht van 26 juni 2019 een duidelijk standpunt in. DNB geeft aan dat pensioenuitvoerders gehouden zijn zich aan de wet te houden zoals die nu luidt. Dit impliceert een pensioenuitvoerder die kleine pensioenen met een andere ontstaansoorzaak dan baanwisseling overdraagt, handelt in strijd met de wet. 

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Waardeoverdracht
  • Woensdag 26 juni 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships