Stappenplan RI&E

Het Verbond van Verzekeraars overhandigt een stappenplan RI&E aan Adfiz.

Het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft een analyse gedaan waaruit volgt dat veel bedrijven geen RI&E hebben, terwijl dat wel wettelijk verplicht is.

Het Verbond wil werkgevers hiermee helpen en heeft daarvoor een stappenplan RI&E ontwikkeld en overhandigd aan de directeur van Adfiz. Adviseurs kunnen zo het stappenplan gebruiken in hun advies om het risico op bedrijfsongevallen, beroepsziekten en werkgeversaansprakelijkheidsclaims te verlagen. In aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven zie je bijvoorbeeld ook al dat het wel of niet hebben van een actuele RI&E invloed heeft op de dekking.  

Informatie

  • Schade Zakelijk, Inkomen
  • Woensdag 23 september 2020