STAR kritisch op verhoging AOW leeftijd

De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft in een brief gereageerd op de plannen van het Kabinet om de AOW gerechtigde leeftijd en de pensioenleeftijd te verhogen.

"In de voorstellen van de minister van SZW wordt voor de overbrugging van de maanden zonder inkomen een voorschotregeling met snelle terugbetaling in het leven geroepen. Dit kan niet als een serieuze oplossing voor deze problematiek worden gezien."

"Een tweede punt betreft het ontbreken van flexibilisering van de ingangsdatum van de AOW. In het Pensioenakkoord is hiervoor gekozen om tegemoet te komen aan degenen met een langer dan gemiddeld arbeidsverleden respectievelijk de zogeheten zware beroepen. Het nieuwe wetsvoorstel bevat deze mogelijkheid expliciet niet. Vermoedelijk is dit louter ingegeven door budgettaire overwegingen op korte termijn. Daarop kan volgens de Stichting echter geen AOW- en pensioenstelsel worden gebouwd dat decennia mee moet."

Brief STAR over de verhoging van de AOW leeftijd

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 15 juni 2012