Startbrieven te moeilijk

Een werkgever dient er voor te zorgen dat de pensioenuitvoerder (lees verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds) aan de werknemers een startbrief verstrekt. Dit moet binnen 3 maanden gebeuren. De startbrief is een begrijpelijk document waarin de pensioenregeling in heldere en duidelijke bewoordingen wordt uitgelegd. Helaas blijkt dat er vaak wel een startbrief wordt gemaakt, alleen zijn ze niet allemaal even duidelijk en begrijpelijk.

Op basis van de startbrief weet de werknemer exact welke toezegging op hem van toepassing is, welke rechten en plichten hij heeft en welke risico’s hij loopt. Daarbij wordt expliciet ingegaan op de situatie bij ontslag en bij arbeidsongeschiktheid. Ook de mogelijkheden van waardeoverdracht worden benoemd.

Als een beschikbare premieregeling is toegezegd moet de startbrief extra informatie bevatten over de besteding van de beschikbare premie. Welk deel van de premie wordt gebruikt voor eventuele risicodekkingen zoals het nabestaandenpensioen, welk deel van de premie wordt gebruikt voor kosten en welk deel van de premie wordt gespaard.

Mocht er tussentijds iets wijzigen in de toezegging, dient de werkgever er voor te zorgen dat de uitvoerder hiervan in kennis wordt gesteld, zodat hij kan zorgen voor een nieuwe startbrief. Ook hiervoor geldt een termijn van 3 maanden.

In de praktijk blijkt het tegen te vallen met de begrijpelijkheid van de startbrieven. Veel uitvoerder zijn bang dat ze iets verkeerd opschrijven of te weinig informatie verstrekken. Ik zie startbrieven van 10-tallen pagina's dik. De nadruk wordt dus meer gelegd op de juridische juistheid dan op duidelijke communicatie.

Verder is het probleem vaak de pensioenregeling zelf. Hoe kan je een onbegrijpelijke regeling in een begrijpelijk document worden samengevat? Ik denk daarom dat het moet beginnen bij de pensioentoezeggingen zelf. Laten we die eerst vereenvoudigen. Als we begrijpelijke regelingen hebben, dan is die startbrief ook niet meer zo moeilijk. 2 A-4 voor een startbrief lijkt mij meer dan voldoende.

Als iemand vindt dat hij of zijn van de uitvoerder wel een goede startbrief heeft gekregen ben ik daar erg benieuwd naar. Vertel ons onderstaand wat jij van jouw startbrief vindt. Of heb je er nog helemaal nooit een ontvangen?

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 30 maart 2009