Stemmingsuitslagen pensioenmoties

Op donderdag 5 november jl. is een relatief groot aantal ‘pensioenmoties’ ingediend. Op 10 en 17 november jl. vond de stemming plaats. Hierna treft u een overzicht van de moties aan, waarbij tevens is aangegeven of de motie is aangenomen of verworpen.

Motie Kent (SP): verworpen
Verzoek om de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 jaar (kst.35520-8).

Motie De Jong (PVV): verworpen
Verzoek de verhoging van de AOW-leeftijd te stoppen en de koppeling aan levensverwachting in te trekken (kst.35520-9).

Motie Van Brenk (50PLUS): verworpen
Verzoek tot invoering van een bijzonder belastingtarief voor opneming bedrag ineens bij pensionering (35555-10).

Motie Van Brenk (50PLUS): verworpen
Verzoek tot verhoging RVU-drempelvrijstelling tot een inkomensniveau van een modaal inkomen (kst. 35555-11).

Motie Smeulders (GroenLinks) en Van Dijk (PvdA): aangenomen
Verzoek om het faciliteren van experimenten ten aanzien van de pensioenopbouw voor zelfstandigen, het wegnemen van drempels en ervoor te zorgen dat de benodigde wetgeving voor dergelijke experimenten uiterlijk 1 januari 2022 ingaat (kst. 35555-12).

Motie Smeulders (GroenLinks) en Van Dijk (PvdA): aangenomen
Verzoek om in het voorjaar 2021 een inventarisatie naar cao-afspraken te doen om te kijken of mensen met een zwaar beroep (bouwvakkers, politiemensen, verpleegkundigen) en een klein pensioen daadwerkelijk eerder kunnen stoppen met werken (kst. 35555-13).

Motie Smeulders (GroenLinks) en Van Dijk (PvdA): aangenomen
Verzoek tot stimulering van verlofsparen door middel van het onderbrengen van gespaarde verlof dagen bij een derde partij (kst. 35555-14).

Motie Kent (SP)
Verzoek om ook na 2025 regelingen voor vroegpensioen zonder RVU-heffing mogelijk te maken.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Ik ga met pensioen
  • Vrijdag 20 november 2020