Stichting Tuchtraad Verzekeraars

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) is ondergebracht in een afzondelijke stichting.

Het Verbond van Verzekeraars maakt bekend dat de Tuchtraad Financiële Dienstverlening is ondergebracht in een afzonderlijke stichting met de Naam Stichting Tuchtraad Verzekeraars.

Door deze stap is de Tuchtraad meer op afstand gezet van het Verbond zelf om het onafhankelijke karakter te onderstrepen. Daarnaast kan de Tuchtraad zelfstandig sancties en maatregelen gaan opleggen aan verzekeraars zoals waarschuwingen, berispingen en maatregelen. Het schorsen of royeren van een lid blijft de uiteindelijke beslissing van het Verbond.

Informatie

  • Basis
  • Dinsdag 16 februari 2021